Gå tilbake til:
Du er her:
«Bergen manes til ro» – 9. april 1940 bilde

«Bergen manes til ro» – 9. april 1940

I dag er det 75 år siden tyskernes angrep på Norge. Allerede tidlig på morgenen 9. april 1940 var okkupasjonen av Bergen et faktum.

Tyskerne etablerte raskt en midlertidig base i kontorene på Bergenhus festning.

Den tyske invasjonsstyrken hadde seilt mot Bergen i ly av nattemørket. Rundt klokken ett om natten observerte vaktfartøyet «Manger» fremmede krigsskip på vei inn Korsfjorden, og kl. 01.35 mottok Sjefen for 2. sjøforsvarsdistrikt mottok følgende beskjed fra «Manger»: «Fem stor og to små tyske skip har passert inn».

Ingen av forsvarsstillingene ved innseilingen til Bergen hadde mulighet til å stanse tyskerne. I løpet av morgentimene ble Bergen inntatt. 06.20 ble Kvarven overtatt av tyskerne, og 07.35 Hellen batteri. Allerede rett etter kl. fem om morgenen hadde tyskerne overtatt Bergenhus festning og heis det tyske flagget.

Bergen var under okkupasjon, og byen våknet opp til en helt ny hverdag. Som finansrådmannen formulerte det i sin beretning om 9. april i møteprotokollen til Kriseutvalget: «Deretter begynte alle okkupasjonens problemer etter hvert å melde seg».

Også i arkivene finner vi naturlig nok spor etter hendelsene 9. april. Det er imidlertid karakteristisk for mange offentlige arkiver at det er en del hull i dokumentasjonen disse aprildagene. Mange protokoller av ulikt slag er ført frem til 8. april, og så stopper det opp før nye innførsler kommer senere i april eller mai. Det er et interessant fenomen, som forteller mye om hvordan aktiviteter stoppet opp i påvente av hva som kom til å skje.

Vi har imidlertid hentet frem en del ulike dokumenter fra arkivene som forteller om denne dramatiske dagen i byens historie – deriblant finansrådmannens beretning om hendelsene. Her presenterer vi et lite utvalg som gir et inntrykk av Bergen denne dagen.

Vi laget også en presentasjon i forbindelse med 70-årsmarkeringen for fem år siden. Den kan du se her.

Fra avisene

Vi har skannet Morgenavisens utgave fra 9. april i sin helhet (avisen kom ut med kun to sider denne dagen), og vi kan her se hvilke overskrifter, opprop og nyheter bergenserne ble servert denne dagen. Vi har også tatt med forsiden til Gula Tidend slik den ble laget for utgivelse 10. april. Avisen ble stanset av den tyske pressesensuren, og avisen la dermed ned driften da den nektet å underkaste seg tysk sensur. Avisutklippet vi ser er hentet fra avisens første nummer da avisen igjen så dagens lys, høsten 1948.

 

 

 

Haukeland sykehus

I innskrivningsprotokollen fra kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus finner vi at mer enn 50 tyske soldater ble innbrakt på sykehuset i løpet av 9. og 10. april 1940. Noen av dem døde også der. Det ser ikke ut til å være journaler for de tyske soldatene i sykehusets arkiver, men ut fra andre kilder kan vi se at tyskerne gjerne benyttet eget helsepersonell, og at tyske leger således kan ha behandlet sine sårede soldater på sykehuset. Det kan også nevnes at Fridalen skole ble benyttet som reservesykehus i tiden etter 9. april.

 

 

 

 

Kriseutvalget i Bergen

Finansrådmann Einar Olsens beretning fra 8. april til 10. april i forbindelse med tyskernes okkupasjon av Bergen. Innført i møteboken til Kriseutvalget i Bergen.

 

 

 

 

Bergen Sporvei AS

I arkivet etter Bergen Sporvei AS har vi funnet et «memorandum» som omhandler driften ved Bergen Sporvei den 9. april 1940.

 

 

 

 

Bergen brannvesen

Brannvakten ved Skansen brannstasjon hadde god utsikt over byen. Vi har funnet frem rapporten fra brannvakten fra 9. april kl. 08.00 til 10. april kl. 08.00. Kl. 18.35 ble det meldt om brann på Fløyen. Vi har funnet frem den aktuelle brannrapporten.