Gå tilbake til:
Du er her:

Byarkivet ordner Inger Haldorsens arkiv

Bergen byarkiv har startet ordning av arkivet etter legen og politikeren Inger Haldorsen. Vi håper at dette kan kaste mer lys over et liv og en gjerning som har vært noe utenom det vanlige.

Illustrasjon: Bildet viser Inger Haldorsen med flere andre som ble utvalgt til æresmedlem i Den Norske Jordmorforening i 1976. Avisutklipp fra arkivet etter Haldorsen
Bildet viser Inger Haldorsen med flere andre som ble utvalgt til æresmedlem i Den Norske Jordmorforening i 1976. Avisutklipp fra arkivet etter Haldorsen
 

Inger Alida Haldorsen kom fra Bømlo og hennes familie drev med gårdsdrift og fiskeindustri. Hun skriver selv at det var nok ingen av dem som var til stede ved fødselen av en pike 19. mai 1899 som kunne forestille seg at hun skulle bli utdannet lege og siden gynekolog.

Dette var før lånekassens tid, og privatlån for finansiering av studier var det ingen som ville gi til en kvinne, selv ikke med kausjoner. Til sist ble det Ingers mor som finansierte studiene, ved å ta fra felleshusholdning og spare inn sine egne behov. Da Inger startet sine medisinerstudier i 1921, var hun en av to kvinner i hele sitt kull.

Fenglet for spionasje

Tidlig i karrieren hadde hun legetjeneste flere steder i Utkant-Norge, og konstaterte raskt at situasjonen til fødende kvinner ikke var tilfredsstillende. På denne tiden foregikk de fleste fødsler hjemme med jordmorhjelp, men det var få jordmødre i distriktene og kommunikasjonsforhold og fremkommelighet var store utfordringer.

Veien videre ble spesialistutdanning i gynekologi og obstetrikk, og i 1939 fikk Haldorsen arbeid på Kvinneklinikken i Bergen. Under andre verdenskrig ble hun arrestert for krigsspionasje, og tilbrakte halvannet år i Bergen kretsfengsel. Da hun ble løslatt startet hun egen gynekologpraksis.

Hun ble etter hvert medlem i et stort antall kvinneorganisasjoner og hadde tallrike verv og engasjementer. Blant andre var hun formann i Den Norske Jordmorforening, styremedlem i Internasjonale Kvinnelige Legers forening, styre- og til slutt æresmedlem av Norske Kvinners Nasjonalråd.

22 år i bystyret

Haldorsens engasjement ledet henne også inn i politikken, hun ble formann i Venstrekvinnelaget etter at hun meldte seg inn i Venstre i 1946. Videre satt hun i bystyret i Bergen i 22 år og var også vararepresentant på Stortinget.

Inger Haldorsen arbeidet hele livet for kvinners rettigheter og vilkår, og særlig for utbedring av forholdene til kvinner i barsel, og av jordmødres utdanning og status. Hun underviste selv bl.a. blivende sykepleiere og jordmødre i Bergen. I 1970 ble hun tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Hun drev legepraksisen sin frem til 1979.

Inger Haldorsen døde i 1982, 82 år gammel. Rett før opprettet hun et legat i morens navn, «Inger R. Haldorsens legat til fremme av vitenskapelig arbeide». Midler utdeles til fremme av vitenskapelig arbeid til kvinner i fagområder der kvinner er underrepresentert.

Arkivet etter Inger Haldorsen inneholder dokumentasjon av organisasjonsvirksomhet fra Norske Kvinners Nasjonalråd, Den Norske Jordmorforening, Medical Women’s International Association, samt materiale knyttet til hennes legepraksis og politiske karriere. Videre finnes korrespondanse, tidsskrift og avisutklipp, materiale vedrørende abortlov, om planlegging og utbygging av daghjem m.m.

Deler av arkivet inneholder dokumentasjon som er sperret for innsyn.

Mer om Inger Haldorsen