Gå tilbake til:
Du er her:

Digitalisert brev fra 1807

Byarkivet viser her et originalbrev skrevet av den senere Eidsvoldsmannen Jens Rolfsen. Brevet er gitt byarkivet i gave av Torgrim Rolfsen, som er tipp-tipp-oldebarn av Jens Rolfsen.

Her kan du lese deler av giveren Torgrim Rolfsens beskrivelse av brevet:

11. desember 1807 skriver kjøpmann Jens Rolfsen brev til sine to nevøer Ludolf G. Eyde og Tønnes Rolfsen med adresse Amsterdam.

Ludolf Eyde f. 1781 var yngste sønn av bradbenkmester Gunder Eyde i Sandviken. Tønnes Rolfsen f. 1784 er eneste sønn av skipsbyggmester og bradbenkmester Rasmus Rolfsen. Guttenes mor er Elisabeth Sophie, f. Kramer. Tønnes Rolfsen ble senere opphavsmann til Gamle Bergen.

Brevet inneholder detaljerte opplysninger om fortifiseringen av Bergen etter at krig brøt ut mellom Danmark-Norge og England noen måneder tidligere. Vi kan lese om utrustning av kaper og om innbragte kaprete skip, om pengemangel og om «Byens Smaa-Tøser som spørger mig ofte om Eder og wenter Eders Hjemkomst jo før jo bedre».

Originalbrevet med konvolutt må nevøene ha tatt med hjem til Bergen. Før eller siden har det kommet i eie hos Jens Rolfsen f. 1839. Han er barnebarn av brevskriveren og bror til nevøenes far Rasmus. Denne Jens Rolfsen flytter i 1856 til Kristiania, og der har brevet blitt tatt godt vare på i tre generasjoner.

Bergen Byarkiv er svært takknemlig for brevet, og vil dele det med byens befolkning.

BBA A-5244 Rolfsen, Tønnes og Ludolf G. Eyde.

Konvolutten. Fra arkivet etter Tønnes Rolfsen og Ludolf G. Eyde (BBA-5244).
Konvolutten. Fra arkivet etter Tønnes Rolfsen og Ludolf G. Eyde (BBA-5244).
 

Vedlegg