Gå tilbake til:
Du er her:

Strømbroen for 150 år siden

I 1867 ble Strømbroen over Lillestrømmen, det tidligere sundet mellom Lille og Store Lungegårdsvann, tatt i bruk.

Havnevesenet bygde videre ut havneanlegg i indre Vågen og satte opp kaimuren langs Lille Lungegårdsvann. Båttrafikken gjennom sundet pågikk helt til Lillestrømmen ble fylt igjen i 1926. Her kan du se både havneingeniørens arbeidstegning, et foto av den lille svingbroen av jern samt et kartutsnitt over Lillestrømmen fra 1871.

Flere artikler