Gå tilbake til:
Du er her:

Turinformasjon

Fine turforslag på byfjellene

Byfjellene er på sitt vakreste om høsten. Her er tips til flere flotte ruter på byfjellene. God tur!

Fløyen

Fløyen er vårt mest kjente og bynære byfjell. Til Fløyen kan du ta Fløibanen fra sentrum eller gå en av flere flotte spaserveier. Området har er rekke spennende og lett tilgjengelige turmål.

Her kan du sykle

Det er tillatt å sykle på veier og stier i byfjellene med noen unntak. Bruk av sykkel i terreng frarådes. Hvis du likevel sykler i terreng (utmark), må du huske at ikke alle stier er egnet for sykling, og at du ikke må sykle i sårbart terreng. Vis hensyn til andre brukere.

Her kan du bade på Byfjellene

Varm etter Stoltzetur? Det er blant annet lov å bade i Storevatnet. Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv for allmennheten; her kan du lese om bademulighetene på Byfjellene.

Her kan du telte

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet (Fløysletten og Skomakerdiket) kan det gis tillatelse til telting etter søknad. Søknad rettes til Bymiljøetaten.

Her kan du fiske

På byfjellene kan man fiske fritt i vann som ligger på kommunal grunn, men utenfor nedbørfelt for drikkevann.

Lån kano på Skomakerdiket i høst

Bergen kommune og Fløibanen AS har åtte kanoer for utlån.

Båndtvang i Bergen kommune

I store deler av Bergen kommune er det båndtvang hele året. På enkelte områder er gjelder båndtvang kun deler av året.

Bruk av ild i skog og mark

Her kan du se hvor det er etablert godkjente bål- og grillplasser, og hvilke regler som gjelder.

Riding og annen bruk av hest.

Friluftsloven gir deg anledning til å ri på veg eller sti i utmark og over alt på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. I byfjellene er det begrensinger på riding i nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet.

På ski i sporsatte løyper.

Dersom værforholdene legger til rette for preparering/sporsetting av løype er det flere muligheter i Bergen. Løyper med de beste snøforholdene finner du på Frotveit, Totland og Gullbotn.