Gå tilbake til:
Du er her:

Ny forskrift om båndtvang i Bergen

Bergen kommune har revidert lokal forskrift om båndtvang for hund.

Ny forskrift

Bergen bystyre vedtok ny forskrift om båndtvang m.m. for hund 18. februar 2015. Forskriften har først nylig trådt i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Les forskriften på Lovdata sine nettsider

Hvorfor ny forskrift?

Grønn etat har mottatt publikumshenvendelser vedrørende tolkning av gammel forskrift. Revisjonen har hatt som mål å øke lesbarheten av forskriften, redusere rom for misforståelser, utvide det geografiske omfanget av forskriften, og å tilføye ny formålsbestemmelse og ny sanksjonsbestemmelse.

Forskriften var på høring høsten 2013, men alle innspill som kom inn til og med våren 2014 er blitt behandlet.

Viktigste endringer

Det er gjort en utvidelse av formålsangivelsen, "Indre Bergenhus" som begrep er fjernet, uklare "sekkebegreper" rundt båndtvang er tatt bort, og båndtvangsperioden er justert ved offentlig tilrettelagte badeplasser. Endringene gjør forskriften tydeligere og enklere å lese, med færre periodeavgrensninger og områdedefinisjoner.