Gå tilbake til:
Du er her:

Husk båndtvang fra 1. april - 20. august

Det er båndtvang alle steder i landet i tiden 1. april - 20. august. I tiden 21. august - 1. april gjelder egne regler i Bergen kommunes forskrift om båndtvang.

Når kan du ha hunden løs?

Du kan ha hunden løs i tiden 21. august - 1. april, men kun i de områder som ikke reguleres av Bergen kommunes forskrift, og kun når hund blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte. Husk at hund skal holdes i bånd der husdyr beiter i perioden 21. august - 31. oktober.

Hundeluftegårder i Bergen

I Bergen er det etablert tre hundeluftegårder hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av bestemmelsene for båndtvang. Disse er plassert

  • på sørsiden av Tveitevannet
  • på Tennebekk, ved inngangen til Kanadaskogen fra Loddefjordsiden
  • på sørsiden av Liavatnet i Åsane

Mer om hvordan du bruker luftegårdene, finner du her.