Gå tilbake til:
Du er her:

Her kan du telte

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet (Fløysletten og Skomakerdiket) kan det gis tillatelse til telting etter søknad. Søknad rettes til Bymiljøetaten.

Utgangspunktet i Friluftsloven er at det er lov å sette opp telt i utmark. Loven inneholder imidlertid en del unntak som det er greit å kjenne til:

Telting er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten grunneiers tillatelse. Det er ikke tillatt å sette opp telt nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter. Det er heller ikke tillatt å telte i innmark uten eiers eller brukers samtykke.

I Fløyenområdet er forbudet mot telting fastsatt i forskrift for Fløyenområdet. For informasjon om nedbørfelt til drikkevann laster du ned kart (grense for nedbørfelt er markert med rød linje. Se også tegnforklaring).