Gå tilbake til:
Du er her:

Riding og annen bruk av hest.

Friluftsloven gir deg anledning til å ri på veg eller sti i utmark og over alt på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. I byfjellene er det begrensinger på riding i nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet.

Begrensninger på bruk av hest i Fløyenområdet finner du i " Forskrift om begrensninger i bruk av sykkel, hest og telt mv. i Fløyenområdet, Bergen kommune, Hordaland". Forskriften er fastsatt av Bergen bystyre 29. september 2003 med hjemmel i lov om friluftslivet. Se lenke på denne side.

I Fløyenområdet kan du ri på veg med følgende unntak:
- Søndager og helligdager.
- I alle lysløyper, uansett tidspunkt.
- På vei mellom Storediket og Brushytten, uansett tidspunkt.

Riding er ikke tillatt på stier, løyper og på veier uten grusdekke. Ferdsel med hestekjøretøy kan bare finne sted etter særskilt innhentet tillatelse.