Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til byfjellene!

Byfjellene byr på et mangfold av natur- og turopplevelser. Her kan du ferdes på turveier og turstier i skog og lier eller oppleve høyfjell og mer krevende løyper. Alt innenfor våre nære turområder.

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om:

  • Hvordan du kommer deg til de ulike byfjellsområdene.
  • Områder tilrettelagt for friluftsaktiviteter og friluftsarrangementer.
  • Utvalgte turmål med varierende grad av vanskelighet/tilgjengelighet.
  • Andre nyttige tips (kart, litteratur, lenker til øvrige nettsider m.m.)

Til deg som skal på tur i byfjellene
Skiltingen på byfjellene markerer retningen på hovedløypene som er avmerket på kartet. Vind, snø is og hærverk kan føre til at skiltene vrir seg eller ødelegges. Utvis derfor stor forsiktighet i dårlig vær.

Ta med kart og kompass også når du ferdes i kjente områder.

Vær oppmerksom på at mobildekningen i byfjellene er varierende.

Allemannsretten er et fundament for friluftslivet i Norge og gir deg bl.a. rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste delene av allemannsretten er lovfestet i friluftsloven. Friluftsloven inneholder rettigheter og plikter i forhold til grunneier, bruker, andre friluftsutøvere og ikke minst naturmiljøet. Som utøver av friluftsliv i byfjellene ber vi om at ferdsel skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.