Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Forvaltningsplan for byfjellene nord

Forvaltningsplan for Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken ble vedtatt i bystyret 16.november 2016. Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene nord.

Forvaltningsplan for Byfjellene sør

Forvaltningsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble vedtatt i bystyret 28 november 2011. Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene sør, delområde 1.

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Nord 2010

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene Nord

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området

Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell 2007

I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene sør - Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest 2005

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest er første oppfølger av plan for sentrale byfjell vedtatt høsten 2000.

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Vest 2003

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest har Byantikvaren i 2003 på oppdrag fra Grønn etat utarbeidet kulturminnegrunnlag for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Bruksplan for Fløyenområdet 2003

Bruksplan for Fløyen har til hensikt å vise hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes i tiden fremover.

Botanisk undersøkelse av Byfjellene i Bergen 2002

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) .

Byfjellene i Bergen. Fugle- og dyrelivet 2001

I "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) ble det anbefalt å forbedre kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i byfjellene.