Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest 2005

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest er første oppfølger av plan for sentrale byfjell vedtatt høsten 2000.

Planen inneholder forslag til byfjellsgrense og inndeling av planområdet i en brukssone og en vernesone. Planen omhandler videre tema som natur, landskap, kulturminner m.m.