Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Vest 2003

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest har Byantikvaren i 2003 på oppdrag fra Grønn etat utarbeidet kulturminnegrunnlag for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Kulturminnegrunnlaget fokuserer på bruken av fjellene i forhold til utmarksdrift, militære anlegg og byfolks bruk av fjellene.