Gå tilbake til:
Du er her:

Botanisk undersøkelse av Byfjellene i Bergen 2002

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) .

Det ble foretatt kartlegging av floraen i felt og resultatene kan du lese ved å klikke på bildet over.. Oppdragsgiver var Bergen kommune, Grønn avdeling. Undersøkelsen og utarbeidelse av rapport er utført av botaniker Bjørn Moe.