Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjellene i Bergen. Fugle- og dyrelivet 2001

I "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) ble det anbefalt å forbedre kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i byfjellene.

Norsk Natur Informasjon har foretatt en grundig registrering av fugle og dyrelivet innenfor plangrense for forvaltningsplanen. Det er også samlet inn opplysninger fra tidligere undersøkelser/kartlegginger. I rapporten har NNI bl.a. fremmet forslag til fremtidig forvaltning av byfjellene ut fra hensynet til å bevare det biologiske mangfoldet. I forvaltning av byfjellene må kommunen avveie hensynet til biologisk mangfold mot andre hensyn, ikke minst hensynet til allment friluftsliv og til private grunneierinteresser i området. Grønn avdeling kan derfor ikke stille seg bak alle anbefalingene i rapporten.