Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Nord 2010

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene Nord

Kulturminnegrunnlaget prøver i all hovedsak å formidle de grove kulturhistoriske trekkene i Åsane. Målsettingen har vært å presentere en samlet oversikt over kulturminner i - og rundt Byfjellene Nord. Fokus er derfor rettet mot de aktivitetsområdene som ligger nærmest opp til fjellområdene.

Det blir gjøres greie for topografi og tidlig historie i rapporten. Videre blir det gjort greie for bebyggelsesstruktur, enkeltobjekter og anlegg i området.

Avslutningsvis er hver enkelt gård presentert med et faktaark.