Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltning

Slik forvaltes byfjellene

Høsten 2000 vedtok bystyret forvaltningsplan for sentrale byfjell. Det ble her tatt opp problemstillinger knyttet til en langsiktig grense mellom byen og byfjellene, saksbehandlingsrutiner, forvaltningsregler og hvilken byfjellsforvaltning Bergen skulle ha i fremtiden.

Forvaltning av kommunale arealer på byfjellene

I januar 2009 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantingsselskap om forvaltning av kommunale arealer på byfjellene. Formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom kommunen og skogselskapets forvaltning innenfor nærmere bestemte deler av byfjellene.

Byfjellsrådet

Byfjellsrådet er et faglig samrådings- og samordningsorgan for myndigheter med ansvar/interesser i byfjellene, og andre aktører med interesser i byfjellene. Rådet ble etablert 4. september 2001.