Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjellsrådet

Byfjellsrådet er et faglig samrådings- og samordningsorgan for myndigheter med ansvar/interesser i byfjellene, og andre aktører med interesser i byfjellene. Rådet ble etablert 4. september 2001.

Byfjellsrådet har normalt møter 4 ganger i året og skal bidra til en helhetlig forvaltning av byfjellene. Det geogafiske virkeområdet er byfjellene innenfor byfjellsgrensen slik området er fastlagt i kommuneplanens arealdel.

Rådet skal først og fremst bidra til:

- gjensidig informasjons- utveksling om forhold i byfjellene.

- evaluere forvaltningsplanene og retningslinjer for forvaltningen.
- være diskusjonsforum for saker av prinsipiell karakter, av stor allmenn interesse og der det ellers er ønskelig å innhente synspunkter fra medlemmene.

Byfjellsrådet har ingen vedtaksmyndighet. Rådet består av følgende 9 etater/lag/organisasjoner:

Offentlige myndigheter:

Grønn etat, Vann og avløpsetaten, Etat for plan- og geodata, Helsevernetaten og Idrettsetaten (Bergen kommune).

Hordaland Fylkeskommune, seksjon idrett og friluftsliv.

Lag/organisasjoner:

Bergen Turlag, Bergens Skog- og Træplantingsselskap, Bergen Bondelag.

Andre:
Myndigheter eller representanter for interessegrupper kalles inn ved behov.