Gå tilbake til:
Du er her:

Slik forvaltes byfjellene.

Høsten 2000 vedtok bystyret forvaltningsplan for sentrale byfjell. Det ble her tatt opp problemstillinger knyttet til en langsiktig grense mellom byen og byfjellene, saksbehandlingsrutiner, forvaltningsregler og hvilken byfjellsforvaltning Bergen skulle ha i fremtiden.

Vedtaket er siden fulgt opp med bl.a. opprettelse av forvalterstilling, øremerkede midler til byfjellsforvaltningen og et byfjellsråd. Det er senere vedtatt en bruksplan for Fløyenområdet (2003), forvaltningsplan for byfjellene vest (2005) og forvaltningsplan for byfjellene sør, delområde 1 (2011). Det skal også utarbeides forvaltningsplaner for Vetenområdet med Geitanuken i Åsane bydel (byfjellene nord), Fanafjellet i Fana bydel (byfjellene sør - delområde 2) og Gullfjellsområdet i Arna bydel (byfjellene øst). Planene blir utarbeidet etappevis av ressursmessige årsaker.