Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltning av kommunale arealer på byfjellene

I januar 2009 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantingsselskap om forvaltning av kommunale arealer på byfjellene. Formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom kommunen og skogselskapets forvaltning innenfor nærmere bestemte deler av byfjellene.

Avtalen erstatter avtalen mellom Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantingsselskap datert 17.07.1958.

Til grunn for avtalen ligger et felles ønske om å utvikling og skjøtte skogen og arealene for øvrig, med sikte på å ivareta arealenes kvaliteter som landskap med natur og kulturminner, som arena for friluftsliv/fysisk aktivitet, for biologisk mangfold og som nedslagsfelt for byens drikkevannsforsyning.