Gå tilbake til:
Du er her:

Stiutbedring på Landåsfjellet

Torsdag 3. oktober ble det løftet inn 14 storsekker og 12 bunter med stimaterialer til Landåsfjellet med helikopter fra Montanabanen. Alt skal benyttes til utbedring av stier i området. Arbeidet er godt i gang og vil holde på til alt er lagt ut eller så lenge værforholdene tillater det.

Stimaterialene er levert av Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Trevirket er hentet fra Sandviksfjellet og er skåret på sagen på Fløyen. Mengden stimaterialer holder til ca. 280 lengdemeter med sti.

Arbeidet utføres i henhold til Byfjellstandard. Det vil bl.a. si at kloppene skal ha en bredde på 80 cm.

Ute i marken er det Svein Træland, Stig Træland og Helge Jensen som sørger for at alt kommer på plass. Det er utvalgte strekninger som tas denne høsten. Behovet for klopplegging er stort i området og arbeidet vil fortsette neste år. Det er i utgangspunkt hovedtraseer som blir tilrettelagt.

Denne dagen ble det også levert stimaterialer til området Flatafjellet (Norhytten) og Sandvikshytten. I tillegg ble det flydd ut grus for vedlikehold av sti i området ved Fjellhytten og hentet ut gamle stålrør fra tidligere Granbakken ved Skomakerdiket. Ny Informasjonstavle ble transportert ned til Hyttelien.