Gå tilbake til:
Du er her:

Et løft for byfjellene

Tirsdag 27. mai ble det flydd inn stimaterialer med helikopter for vedlikehold av stier flere steder i byfjellene.

Det blir et stort løft for stier flere steder i byfjellene. Stier på Landåsfjellet, Løvstakken, Flatafjellet (Arna) og Veten (Åsane) skal vedlikeholdes eller utbedres nå i løpet av sommeren.

Utbedringen består i å legge klopper (plankestier) over spesielt slitasjeutsatte partier som for eksempel myrer. Formålet er å unngå ytterligere slitasje på terrenget, samt å bedre tilgjengeligheten for de som ferdes til fots i området.

500 meter sti

Hele 2320 tverrbord ble flydd ut i storsekker fra Montana, Krohnegården, Kvamme og Falkanger. Dette utgjør nesten 500 lengdemeter med sti. I tillegg ble det flydd ut spikerslag og annet nødvendig materiell.

Kortreist

Stimaterialene er hentet fra byfjellene. Bergens Skog- og Træplantningsselskap leverer trevirke og pakker klart for transport.

Grønn etat organiserer prosjektene, transporten og dekker kostnadene. Arbeidet utføres i all hovedsak av dugnadsgruppe i de forskjellige områdene.