Gå tilbake til:
Du er her:

Turkart over sentrale byfjell

Turkart for byfjellene øst/nord er nå tilgjengelig i pdf-format. Kartet har mye nyttig informasjon for turgåere.

Fra Fana til Åsane
Kartet dekker området fra Sædalen(Fana)i sør til Rolland (Åsane) i nord, Langedalen (Arna) i øst og sentrum i vest. Kartet gir mye nyttig informasjon, bl.a. hvilke deler av området som omfattes av byens drikkevannsforsyning.

Restriksjonsområder
I området som omfattes av nedbørfelt for byens drikkevannforsyning er det en del restriksjoner i forhold til aktiviteter. Dette omfatter bl.a. aktiviteter som bading, fisking, telting m.m. Det er ingen begrensinger på alminnelig ferdsel. Rød heltrukket linje på kartet angir nedbørfeltet (se tegnforklaring).

Finn aktiviteter og rasteplasser
Kartet gir også informasjon om hvor det er tilrettelagt for ulike aktiviteter og rasteplasser.

I 2009 ble Storevatnet på Sandviksfjellet frigitt til bading. Tidligere var Storevatnet reservevannkilde, men siden det ikke har vært benyttet til dette de seinere år, ble det altså tillatt å bade her fra 2009.

Kart og kompass
Ta med kart og kompass også når du ferdes i kjente områder. Vær oppmerksom på at mobildekningen i byfjellene er varierende.

Vi ønsker deg en riktig god tur!