Gå tilbake til:
Du er her:
en grill på Fløyen
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Godkjente bål- og grillplasser i byfjell, parker og friluftsområder

Her får du oversikt over godkjente bål- og grillplasser i Bergen, og hvilke regler som gjelder.

Bergen kommune har flere godkjente bål- og grillplasser i friluftsområder, parker og på enkelte lekeplasser. Plassene er til fri benyttelse for barnehager, skoleklasser og andre som ønsker å benytte seg av tilbudet. Ta med deg grillkull, og forlat plassen i den stand du ønsker å finne den. Vær alltid forsiktig med ild i skog og mark, og følg retningslinjene for bruk av bål- og grillplasser. 

Bålplass og gapahuk ved Myrdalsvatnet
Det er tilrettelagt bålplass og gapahuk ved Myrdalsvatnet i Fana.
Bilde: Veronica Ljosheim

Grill- og bålplasser i byfjell og friluftsområder

Griller i Bergenhus

Griller i Arna

Griller i Bergen vest

Griller i Årstad

Bål- og grillplasser i Bergen og Omland Friluftsråd sine friluftsområder


Bergen og Omland Friluftsråd har også bål- og grillplasser i sine friluftsområder. Se oversikt over disse områdene på deres hjemmeside her.

Regler for bruk av bål- og grillplassene


Åpen ild representerer alltid brannfare. Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon. Her er noen retningslinjer:

  • Det skal være en ansvarlig person for bålet. Ansvarlig bør ha tilgang til mobiltelefon.
  • Den som bruker grill eller bål kan stilles ansvarlig for den skade det måtte medføre.
  • Slukkeutstyr (vannbøtter) skal være klargjort før bålet tennes.
  • Bål eller grill skal slokkes før du forlater plassen.
  • Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

NB: Under forhold med spesiell fare for brann i skog og mark, der brannvesenet gir restriksjoner - vil forbudet også gjelde for bruk av bål- og grillplass.

Engangsgriller

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner, og branner i bosspann og bosscontainere. Plasser aldri engangsgriller direkte på bord, benker, plener eller annet brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Les mer