Gå tilbake til:
Du er her:
en grill på Fløyen
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Grille og brenne bål i byfjellene

Her kan du se hvor det er etablert godkjente bål- og grillplasser, og hvilke regler som gjelder.

Vær forsiktig med ild i skog og mark. Ved bruk av bål- og grillplasser skal retningslinjer følges.

Bålplass og gapahuk ved Myrdalsvatnet
Det er tilrettelagt bålplass og gapahuk ved Myrdalsvatnet i Fana.
Bilde: Veronica Ljosheim

Godkjente bål- og grillplasser

Det er etablert godkjente bål- og grillplasser på Fløyen (Fløysletten og Skomakerdiket) og Tennebekktjørna Friluftsområde. I tillegg er det godkjente bålplasser (ikke grill) på Munkebotn (to bålplasser), ved Myrdalsvatnet (Myrahuken) og ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet.

Plassene er til fri benyttelse for barnehager, skoleklasser og andre som ønsker å benytte seg av tilbudet. Ta med deg grillkull, og forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

Regler for bruk av bål- og grillplassene


Åpen ild representerer alltid brannfare. Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon. Her er noen retningslinjer:

  • Det skal være en ansvarlig person for bålet. Ansvarlig bør ha tilgang til mobiltelefon.
  • Den som bruker grill eller bål kan stilles ansvarlig for den skade det måtte medføre.
  • Slukkeutstyr (vannbøtter) skal være klargjort før bålet tennes.
  • Bål eller grill skal slokkes før du forlater plassen.
  • Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

NB: Under forhold med spesiell fare for brann i skog og mark, der brannvesenet gir restriksjoner - vil forbudet også gjelde for bruk av bål- og grillplass.

Engangsgriller


Vær varsom med bruk av engangsgrill, og husk:

  • Plasser aldri engangsgriller direkte på bord, benker, plener eller annet brennbart materiale.
  • Engangsgriller legges i egen metallbeholder etter bruk.

Videre på internett