Gå tilbake til:
Du er her:

Her kan du telte i byfjellene

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor vanntilsigsområde til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet kan det gis tillatelse til telting etter søknad.

Utgangspunktet i Friluftsloven er at det er lov å sette opp telt i utmark. Loven inneholder imidlertid en del unntak som det er greit å kjenne til:

Telting er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten grunneiers tillatelse. Det er ikke tillatt å sette opp telt nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter. Det er heller ikke tillatt å telte i innmark uten eiers eller brukers samtykke.

Fløyen 

I Fløyenområdet er forbudet mot telting fastsatt i forskrift for Fløyenområdet. For informasjon om vanntilsigsområde til drikkevann laster du ned kart over Fløyen-området med nedbørsfelt. (Se vedlegg). Grense for nedbørfelt er markert med rød linje. Se også tegnforklaring.

På Fløysletten og Skomakerdiket kan det gis tillatelse til telting etter søknad. For å søke bruker du samme søknadsskjema som arrangementer på byfjellene, og velger "annet formål" i valg av hva søknaden gjelder. 

Videre på internett

Vedlegg