Gå tilbake til:
Du er her:
Telting på byfjellene.
Telting på byfjellene.
Bilde: Kristin Klemsdal

Her kan du telte i byfjellene

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet kan det gis tillatelse til telting etter søknad.

Utgangspunktet i Friluftsloven er at det er lov å sette opp telt i utmark. Loven inneholder imidlertid en del unntak som det er greit å kjenne til:

Telting er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten grunneiers tillatelse. Det er ikke tillatt å sette opp telt nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter. Det er heller ikke tillatt å telte i innmark uten eiers eller brukers samtykke.

Fløyen 

I Fløyenområdet er forbudet mot telting fastsatt i forskrift for Fløyenområdet. For informasjon om nedbørfelt til drikkevann laster du ned kart over Fløyenområdet med nedbørsfelt. Grense for nedbørfelt er markert med rød linje. Se også tegnforklaring.

På Fløysletten og Skomakerdiket kan det gis tillatelse til telting etter søknad. Søknad rettes til Bymiljøetaten: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Videre på internett

Vedlegg