Gå tilbake til:
Du er her:

Bygger nye helsebygg

3 nye sykehjem, nytt Omsorg Pluss-anlegg (bildet), nytt bofelleskap for utviklingshemmede og nytt helsehus planlegges, bygges eller er nylig ferdigstilt nå.

Kommunen blir med i ny helseklynge

Styrker samarbeidet med forsknings- og utdanningsmiljøene på høgskolen og universitetet.

Slik skal sykehjemmene utvikle seg mot 2030

Byrådet bygger og forbedrer 650 plasser for eldre og vil gjøre sykehjemmene til flerbrukshus.

Hva skjer med aldershjem?

To av aldershjemmene er avviklet.

Fasade- og resepsjonsbilder fra ulike sykehjem

Har kartlagt alle helsebygg

Den bygningstekniske tilstanden til alle helsebygg er kartlagt.

Bergens nye helsehus har åpnet dørene

En rekke helsetjenester er nå samlet i byens nye helsehus – sjekk hvilke!

Ny sengepost i helsehuset

Tirsdag 1. mars åpnet en ny kommunal sengepost med 34 senger for innleggelse ved skader og sykdom.