Gå tilbake til:
Du er her:

Helsehus

En rekke helsetjenester er nå samlet i byens nye helsehus – sjekk hvilke!

Bergen helsehus har flyttet inn i Utrustningsbygget ved Danmarks plass i Solheimsgaten 9.

I Bergen Helsehus samlokaliseres disse tjenestene:

Legevakt

I første etasje er Bergen legevakt på plass (inneholder skadepoliklinikk, akuttmedisinsk poliklinikk, psykiatrisk legevakt, røntgen, fysioterapi, allmennlegevakt, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket, og legevaktsentralen). Venterommet er stort, og det er eget venterom for barn, som er tilpasset deres behov.

Rusakutten

Haukeland universitetssjukehus sin akuttpost (Rusakutten) har flyttet inn i andre etasje. I tillegg er det store møterom, spiserom og kontorarealer.

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet

I tredje etasje er det etablert en helt ny tjeneste: Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenhet. Denne enheten er en sengeavdeling med 34 senger som er beregnet på korttids observasjon og behandling i inntil tre dager. Fastleger og legevakt kan legge inn pasienter på denne avdelingen. Tilbudet gjelder pasienter som kan behandles i kommunen, og ikke trenger innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Klikk her for kontaktinformasjon til ØHD

Smittevern, fysioterapi, helsevern og etat for helsetjenester

I fjerde etasje har smittevernkontoret flyttet inn. Smittevernkontoret utfører tuberkulosekontroller og annet smittevernarbeid. I tillegg driver Smittevernkontoret helsetjeneste for nyankomne innvandrere.

I fjerde etasje har også fysioterapitjenesten knyttet til legevakten, helsevernenheten og Etat for helsetjenester sin administrasjon flyttet inn. Helsevernenheten har blant annet ansvar for miljørettet helsevern, smittevern, samfunnsmedisinsk arbeid og beredskap. Etat for helsetjenester administrerer fastlegeordningen og avtalefysioterapiordningen.

Etat for helsetjenester har flyttet