Gå tilbake til:
Du er her:

Bofellesskap

Det er budsjettert for et nytt kommunalt bofellesskap med åtte leiligheter som skal stå ferdig i 2016.

Det søkes nå etter egnet tomt eller bygg til bofellesskapet for utviklingshemmede.