Gå tilbake til:
Du er her:

Avvikling av alderhjem

Bystyret har vedtatt utfasing av aldershjem, og arbeidet med avvikling og omgjøring av plasser pågår nå.

Utfasingen av aldershjemmene er planlagt gjennomført innen utgangen av 2018. I bystyresaken er det gjort rede for hvilke plasser som skal avvikles og hvilke som skal omgjøres. Det pågår nå prosesser knyttet til dette med alle aldershjemmene, men prioriteringer og rekkefølge på gjennomføring er ikke avgjort for alle ennå. Underveis i prosessene må det tas stilling til ulike løsningsforslag og muligheter som dukker opp. Byrådet har lagt frem en institusjonsplan i mars 2016 der prioriteringer vil bli tydeliggjort her. Denne skal behandles av bystyret.

To første nedlagt

Soltun aldershjem og Det private Gamlehjem ble lagt ned i januar 2016. Tidspunktet for nedleggelse er samkjørt med innflytting i nytt Omsorg Pluss-anlegg som er ferdigstillt på Gartnermarken.

Det er også besluttet at Margit Tanners Minne avvikles, og det jobbes nå med å forberede dette.