Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegginger

Kartlegger alle helsebygg

Alle helsebygg i kommunen skal gjennomgås innen første halvår 2015.

Avlastningsboliger og dagsentre

Dette er en samlet rapport over tilstandskartlegging av avlastningsboliger og dagsentre i Bergen kommune: Kloppedalen dagsenter, Mildevegen dagsenter, Eidsvåg dagsenter, Skjoldvegen dagsenter, Svartediksvegen 27, Toppe gamle skole og Åsane avlastningsbolig.

Engensenteret

(20.12.2013)

Enkers aldershjem

(20.12.2013)

Frieda Fasmers minne

(20.12.2013)

Hordnestunet

(20.12.2013)

Kalfaret sykehjem

(20.12.2013)

Midtbygda sykehjem

(19.12.2013)