Gå tilbake til:
Du er her:

Lyngbøtunet bo- og servicesenter

Lyngbøtunet har behov for ordinært vedlikehold. Bygget fra 1992 har en del slitte overflater, viser tilstandsrapporten. Om noen år vil det være behov for å bytte ut noen av de tekniske installasjonene.

I tillegg til en del slitasje på overflatene, viser tilstandsrapporten for Lyngbøtunet at det også er behov for å gjennomføre strakstiltak for en del avdekkede enkeltskader. Rapporten har ikke avdekket helseplager eller inneklimaproblemer i særlig grad, men peker på lav luftkvalitet. Fordi flere av beboerne på grunn av helsetilstanden har behov for fysiske hjelpemidler blir lokalene opplevd som trange. Det blir anbefalt å bytte ut dagens ventilasjonsanlegg.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 25 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 850.000 kroner.