Gå tilbake til:
Du er her:

Midtbygda sykehjem

De to eldste byggene ved Midtbygda sykehjem har behov for større vedlikeholdstiltak og modernisering, viser tilstandsrapporten. Det nyeste bygget trenger ordinært vedlikehold.

Midtbygda sykehjem har syv sengeposter med totalt 123 sengeplasser og 30 dagplasser. Driften av sykehjemmet er fordelt på tre bygninger. Hovedbygningen er oppført i 1972. De to andre byggene er oppført i 1982 og 1994.

Bygningsmassen har ikke vært gjennom noen større renovering siden 1990-tallet utenom utbedring av brannsikkerhet og oppgradering av småkjøkken og bad. I følge tilstandsrapporten fremstår sykehjemmet som noe dårlig vedlikeholdt. Det gjelder særlig de to eldste byggenes innvendige overflater. Personalet klager på tørr inneluft, hodepine og såre slimhinner i disse byggene.

Av ting som må gjøres de neste årene tar rapporten til orde for å bytte gamle vinduer, tekke om taket og oppgradere innvendige overflater på alle bygg. Det er også behov for å oppgradere gamle bad i de to eldste byggene. Det er også nødvendig med oppgradering av en del tekniske installasjoner.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 106 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 460.000 kroner.