Gå tilbake til:
Du er her:

Enkers aldershjem

Stiftelsen Enkers Aldershjem har behov for større vedlikeholdstiltak, viser tilstandsrapporten som er utarbeidet for bygningen fra 1975.

Rapporten mener Enkers aldershjem er preget av alder og er utdatert. Flere innvendige vegger tilsmusset av sotpartikler fra gamle panelovner. Gulvoverflater er slitte og vanskelige å holde rene. Det er behov for renovering av de fleste beboerbad. Yttertaket er gammelt og har manglende fall mot sluk. Dette resulterer i store vannansamlinger på tak.

Hele luftbehandlingsanlegget ved aldershjemmet blir anbefalt skiftet ut. Det er også behov for å skifte ut deler av det elektriske anlegget. Ansatte rapporterer om tung luft som medfører trøtthet og hodepine. Det blir også pekt på at fasiliteter som dusj, garderobe og toalett for de ansatte er mangelfulle.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 16,8 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på en million kroner.