Gå tilbake til:
Du er her:

Soltun aldershjem

Soltun Aldershjem består av ett bygg oppført i 1942 og med tilbygg fra 1989. Spesielt det eldste bygget blir beskrevet i rapporten som alderspreget og utdatert. Bygget anbefales avhendet.

Slik tilstandsrapporten vurderer det, er Soltun aldershjem et bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og større behov for utvikling og rehabilitering. Ut fra en helhetlig vurdering mener Multiconsult at bygget bør avhendes. Årsaken er at bygget ikke er egnet for virksomheten.

Det er stort behov for å bytte ut og bedre mange deler av bygningsmassen. Dette gjelder kledning, tak, vinduer, gulv og tekniske anlegg. Manglende anlegg for behandling av luft fører til at brukerne opplever inneluften som svært dårlig.

Størrelsen på rommene blir ikke opplevd som tilfredsstillende. Rommene har en størrelse på 11 kvadratmeter. Av de 25 beboerrommene har bare åtte eget toalett og bad.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 27,5 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 4,5 millioner kroner.