Gå tilbake til:
Du er her:

Kalfaret sykehjem

Kalfaret sykehjem har behov for ordinært vedlikehold, viser tilstandsrapporten. Bygget ble totalrehabilitert i 2001 og 2002.

Bygningene til sykehjemmet, som er fra 1913 og 1956, er generelt godt vedlikeholdt innvending. I følge tilstandsrapporten ligger de store utfordringene for Kalfaret sykehjem på utsiden. Dette gjelder drenering, fasader, tak og renner. De ansatte og beboerne melder om at luftkvaliteten stort sett er tilfredsstillende.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 15 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 1,6 millioner kroner.