Gå tilbake til:
Du er her:

Gullstøltunet sykehjem

Tilstandsrapporten viser at bygningsmassen til Gullstøltunet sykehjem er generelt tilfredsstillende. Sykehjemmet har behov for ordinært vedlikehold.

Rapporten viser en del tekniske komponenter ved Gullstøltunet sykehjem etter hvert må byttes ut. Flere innvendige overflater er slitte. Spesielt er det en del gulv som trenger oppgradering. Gullstøltunet har potensiale for energiøkonomisering. Dette kan gjøres gjennom utskifting av vinduer, pumper og ventilasjonsvifter.

De ansatte forteller at det er utfordringer med trange korridorer og bad. En del utstyr som rullestoler er mer plasskrevende i dag enn da bygget ble bygget.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 10,3 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 530.000 kroner.