Gå tilbake til:
Du er her:

Frieda Fasmers minne

Hovedbygget på Frieda Fasmer er fra 1969 og har stort vedlikeholdsetterslep. Tilstandsrapporten mener sykehjemmet har et bygg med behov for større vedlikeholdstiltak og rehabilitering.

Frieda Fasmer sykehjem består av hovedbygget og et nybygg fra 1996 med serviceboliger. I følge tilstandsrapporten er det bare kritisk vedlikehold som er blitt gjort på sykehjemmet over lengre tid. Det har ikke vært gjort større tiltak de seneste årene.

Hovedbygg har dermed et stort vedlikeholdsetterslep. Det er preget av slitasje på gulv og vegger som følge av bruk og alder. Det er funnet fuktskader i yttervegg og mulige setningsskader i nordfløyen av bygget. Enkelte deler av bygningen nærmer seg endt levetid. Det samme gjelder tekniske anlegg.

Sykerommene er trange og det er vanskelig å komme til med løfteutstyr. Det er seks dobbeltrom med egne bad. Ellers mangler det bad på de fleste sykerom, og beboerne må dele noen få fellesbad på korridor. Plassmangel er et generelt problem i pasientfløyene.

Ansatte rapporterer om trange vaktrom, medisinrom og pauserom. De som jobber der opplever inneklimaet som dårlig, med tung luft som gir tørre øyne og hodepine.

Nybygget fra 1996 er noe slitt med tanke på byggets lave alder. En del gulvoverflater er slitte og vanskelig å holde rente. Innvendig kondens på vinduer har forårsaket råteskader i vinduskarmer og rammer i mange rom. Luftbehandlingsanlegget fungerer tilfredsstillende, men det er mangelfull ventilasjon av sengerommene. Størrelsen på

pasientrom er tilstrekkelig, og alle rom har egne bad. Det er imidlertid utfordringer med inneklimaet i bygget. Ansatte rapporterer om dårlig ventilasjon og medfølgende plager som hodepine og tørre øyne.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 49,6 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 3,7 millioner kroner.