Gå tilbake til:
Du er her:

Engensenteret

Tilstandsrapporten for Engensenteret viser at sykehjemsdelen i 5. og 6. etasje har stort etterslep på vedlikehold og ikke er egnet for sykehjemsdrift. For øvrig er bygningsmassen tilfredsstillende vedlikeholdt innvendig, men det må gjøres en del utvendig arbeid.

Bygget i Håkonsgaten 1 har behov for større vedlikeholdstiltak. Teatergaten 43 kommer inn under bygg som har behov for ordinært vedlikehold.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 73,1 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 3,3 millioner kroner.