Gå tilbake til:
Du er her:

Storetveit sykehjem

Storetveit sykehjem har behov for større vedlikeholdstiltak med modernisering og rehabilitering. Det er konklusjonen i tilstandsrapporten for bygget.

Storetveit sykehjem består av et bygg som ble oppført i 1975. De siste årene har alle beboerbad blitt rehabilitert. Men bygget bærer preg av alder. I tilstandsrapporten heter det at de fleste bygningsdelene nærmer seg endt levetid.

Yttertaket må tekkes om. Det er også behov for å skifte ut vinduer og dører. Utvendige betongfasader har omfattende skader og må rehabiliteres. Videre er det behov for å oppgradere innvendige overflater. Sanitærinstallasjoner og luftbehandlingsanlegget bør byttes ut.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 57,5 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på 650.000 kroner.