Gå tilbake til:
Du er her:

Arna Helseheim

Arna Helseheim består av to bygg, avdeling Stølsheimen og avdeling Utløbakken. Avdeling Stølsheimen er det opprinnelige Arna Helseheim som ble bygget i 1956 og totalrenovert i 2002. Avdeling Utløbakken ble bygget i 2000.

Tilstandsrapporten for avdeling Stølsheimen viser at bygget er godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Tekniske anlegg er godt vedlikeholdt, men de nærmer seg utløpt teknisk levetid.

Tilstandsrapporten vurderer avdelingens vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 29,6 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 68 prosent vedlikeholdskostnader og 32 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten for avdeling Utløbakken at tilstanden er generelt god på fasader og innvendige flater. Tekniske anlegg er godt vedlikeholdt.

Tilstandsrapporten vurderer avdelingens vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 16,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 65 prosent vedlikeholdskostnader og 35 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for i alt 1.670.000 kroner på avdeling Stølsheimen og for 80.000 kroner på avdeling Utløbakken.