Gå tilbake til:
Du er her:

Christiegården dagsenter er en privat stiftelse som driver dagsenter og avlastning for mennesker

med utviklingshemming og har driftsavtale med Bergen kommune. Dagsenteret består av tre bygg som ble bygget i 1952. De siste ti årene er det gjennomført noen mindre oppgraderinger.

Tilstandsrapporten for Christiegården dagsenter viser at tilstanden på bygningsmassen er generelt god, men det er meldt om problemer med både inneklima og sanitærforhold i bygget, og de tekniske anleggene er utdatert. Det er ikke montert ventilasjon i noen av byggene.

Tilstandsrapporten vurderer dagsenterets vedlikeholdsbehov som «større vedlikeholdstiltak og større behov for utvikling og modernisering» og foreslår tiltak på i alt 13,1 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 62 prosent vedlikeholdskostnader og 38 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2055 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Christiegården dagsenter på i alt 150.000 kroner i løpet av det første året.