Gå tilbake til:
Du er her:

Fantoft omsorgssenter

Fantoft omsorgssenter ble bygget i 2004. Tilstandsrapporten viser at tilstanden på bygningsmassen er tilfredsstillende, og at det hovedsakelig er behov for normalt vedlikehold de neste ti årene.

Tilstandsrapporten vurderer dagsenterets vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/ mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 3,6 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 79 prosent vedlikeholdskostnader og 21 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2055 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Fantoft omsorgssenter på i alt 300.000 kroner i løpet av det første året.