Gå tilbake til:
Du er her:

Kolstihagen sykehjem

Kolstihagen sykehjem ble bygget i 1995. Tilstandsrapporten viser at bygget generelt er godt vedlikeholdt, men byggets alder tilsier at vedlikeholdskostnadene vil øke i årene som kommer. Bygningsmassen er tilfredsstillende, og det hovedsakelig er behov for normalt vedlikehold de neste ti årene.

Sykehjemmets utfordringer er knyttet til manglende solskjerming, som gir tørr luft og for høy temperatur deler av året. Rapporten anbefaler utskiftning av ventilasjonsaggregater og installering av CO2-varmepumpe.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmet vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/ mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 34,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 88 prosent vedlikeholdskostnader og 12 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2070 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Kolstihagen sykehjem på i alt 920.000 kroner i løpet av det første året.