Gå tilbake til:
Du er her:

Laksevåg gamle brannsatsjon

Laksevåg gamle brannsatsjon består av to bygg der den eldste delen benyttes til LAR-lokale for beboere på Laksevåg og den yngste til kontorer og fellesareal.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt fremstår med gode kvaliteter. Tekniske anlegg varierer i alder og stammer fra perioden 1990-2005. Bygget har et moderat behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering, og tekniske anlegg er utdatert og oppgradering anbefales innen 10 år.

Tilstandsrapporten vurderer byggenes vedlikeholdsbehov som «større vedlikeholdstiltak/ etterslep» og foreslår tiltak på i alt 9,1 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 85 prosent vedlikeholdskostnader og 15 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Laksevåg gamle brannsatsjon på i alt 1.040.000 kroner i løpet av det første året.