Gå tilbake til:
Du er her:

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter ble bygget i 1989 har hatt noe oppussing.

Tilstandsrapporten viser at bygget generelt fremstår med gode kvaliteter. Det tekniske anlegget stammer fra perioden 1970-2005. Det er utdatert, og oppgradering anbefales innen fem år.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «Ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 19,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 48 prosent vedlikeholdskostnader og 52 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter på i alt 150.000 kroner i løpet av det første året.