Gå tilbake til:
Du er her:

Sandviken dagsenter

Sandviken dagsenter ble oppført i 1903 og gjennomgikk en større oppussing på1950-/60-tallet og igjen i 1994. Bygget er verneverdig.

Tilstandsrapporten viser at bygget bygningen er nedslitt, lite funksjonell og ikke godt nok tilpasset brukerne. Bygget holder ikke dagens standard med tanke på planløsning, overflater, innredning og universell utforming. De tekniske anleggene er utdatert.

Tilstandsrapporten vurderer dagsenterets vedlikeholdsbehov som «bygg behov for større behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering» og foreslår tiltak på i alt 35,5 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 47 prosent vedlikeholdskostnader og 53 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er ikke vurdert siden bygget er verneverdig.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Sandviken dagsenter på i alt 100.000 kroner i løpet av det første året.