Gå tilbake til:
Du er her:

Sandviken helse- og sosialsenter

Sandviken helse- og sosialsenter ble bygget i 1989 og inneholder legekontor, jordmorkontor og helsestasjon.

Tilstandsrapporten viser at bygget har gode kvaliteter i forhold til alderen, men det bærer preg at behov for vedlikehold, og enkelte installasjoner nærmer seg endt levetid. Rapporten anbefaler å oppgradere tekniske anlegg innen fem år.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «større vedlikeholdstiltak/ etterslep med behov for utvikling og modernisering/rehabilitering» og foreslår tiltak på i alt 49,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 79 prosent vedlikeholdskostnader og 21 prosent utviklingskostnader. Restlevetid for bygget er satt til minst 2050 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Sandviken helse- og sosialsenter på i alt 270.000 kroner i løpet av det første året.