Gå tilbake til:
Du er her:

Skjoldtunet sykehjem ble oppført i 1999 og har hatt noe oppgradering siden.

Tilstandsrapporten viser at bygget er godt vedlikeholdt med normal slitasje. Sanitæranlegg og luftbehandlingsanlegg har en levetid på 30 år, mens to varmtvannsberedere som bør skiftes innen fem år.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmets vedlikeholdsbehov som «ordinært vedlikehold/mindre etterslep» og foreslår tiltak på i alt 4,5 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 78 prosent vedlikeholdskostnader og 22 prosent utviklingskostnader. Restlevetid for bygget er satt til 2070 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Skjoldtunet sykehjem på i alt 360.000 kroner i løpet av det første året.