Gå tilbake til:
Du er her:

Slettemarken sykehjem ble oppført som boliger i 1956 og totalrehabilitert og bygget om til sykehjem i 1995/96. Siden er det installert tre beboerkjøkken.

Tilstandsrapporten viser at bygget har et stort utvendig vedlikeholdsetterslep. Det er registrert lekkasjer flere steder, og vinduer og dører er ikke tilfredsstillende. En stor del av innvendige flater er i god stand. Manglende solavskjerming gjør at det kan bli svært varmt om sommeren. Sanitærinstallasjoner og ventilasjonskanaler er tilfredsstillende, mens ventilasjonsaggregatene nærmer seg endt levetid og elektrotekniske installasjoner bør utskiftet innen 10 år.

Tilstandsrapporten vurderer sykehjemmets vedlikeholdsbehov som «bygg med behov for større vedlikeholdstiltak, herunder moderat behov for utvikling og modernisering» og foreslår tiltak på i alt 26,1 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 89 prosent vedlikeholdskostnader og 11 prosent utviklingskostnader. Restlevetid for bygget er satt til 2044 med normalt vedlikehold.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Slettemarken sykehjem på i alt 900.000 kroner i løpet av det første året.